Sezóna 2012 šport

MUŽI:

Zostava 2012

Košík: Michal Blaško, Spoj:Martin Blaško, Stroj: Jaro Vároš, B: Martin Pavlík

Rozdelovač: Zdeno Korbáš, Pravý prúd: Peter Malobický, Ľavý prúd: Miro Štefun

ŽENY

Zostava 2012(1)

Košík: Patrícia Čupcová, Spoj: Barbora Šamajová, Stroj: Veronika Blašková, B: Andrea  Mináriková

Rozdelovač: Lucia Kramarová, Pravý prúd: Erika Čupcová, Ľavý prúd: Terezka Skatuloková

Zostava 2012(2)

Košík: Lenka Malobická, Spoj: Kristína Šušolová, Stroj: Veronika Blašková, B: Andrea Mináriková

Rozdelovač: Barbora Šamajová, Pravý prúd: Lucia Kramarová, Ľavý prúd: Terezka Skatuloková

 

Zostava od augusta 2012 (2)

 

zostava do augusta 2012 (1)