SSHL 2012 ženy

1.kolo Malá Bytča- najrýchlejší prúd(pravý)-16,011, výsledný čas 17,510-I.miesto

2.kolo Trnové- najrýhclejší prúd(pravý)-16,72, výsledný čas 18,76-3.miesto

3.kolo Rosina- najrýchlejší prúd(pravý)- 16,009, výsledný čas 17,55-1.miesto

4.kolo Hliník n. Váhom- II. miesto- PP-20,0 ĽP-19,01

5.kolo Bytča- najrýchlejší prúd(pravý)- 16,14, výsledný čas 16,79- I.miesto

6.kolo Staškov- II.miesto- 18sek

7.kolo Hroný Kelčov- najrýchlejší prúd(ľavý)-16,9, výsledný čas 17,2- I.miesto

8.kolo Podvyoská- ĽP-18,10 PP-16,18 IV.miesto

9.kolo Jablonové- najrýchlejší prúd(ľavý)-16, výsledný čas cez 30sek

10.kolo Rakša- najrýchlejší prud(pravý)- 17,31, výsledný čas 17,47-I.miesto

11.kolo Likavka- najrýchlejší prud(ľavý)-17,33, výsledný čas- 22,39- IX.miesto

12.kolo Predmier- ĽP-21,42 PP-22,68- IX.miesto

5 prvých miest, 2 druhé miesta, jedno tretie miesto, jedno štvré miesto, dva krát deviate miesto

Žen z Malej Bytče sa stali majsterkami SSHL pre rok 2012 s počtom bodov 145(náskok pred druhým miestom bol 14 bodov)

-stali sa držiteľkami ocenenia za najrýhclejší útok SSHL 2012 v kategórii žien- 16,74sek

- ocenenie najrýchlejšej  pravej prúdarky ligy získala pravá prúdarka z Malej Bytče s časom 16,001

- ocenenie najrýchlejšej ľavej prúdarky získala ľavá prúdarka z Malej Bytče s časom 16,74